Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996 
 

IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie: 
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

10.  Reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
V prípade reklamácie nám zašlite e-mail na našu adresu service@mystique-dummy.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis chyby a fotografiu chyby.
Do 7 pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. V prípade, že nebude možné posúdiť z fotografie a popisu oprávnenosť reklamácie, bude nutné zaslať reklamovaný tovar na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.

Kukučínova 4

024 01 Kysucké Nové Mesto

email: service@mystique-dummy.sk

telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431821

 

Vaša reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote do 30  dní od doručenia reklamovaného tovaru. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie, náklady spojené s náhradou tovaru a dopravou hradí predávajúci. V opačnom, teda ak reklamácia bude posúdená ako neoprávnená, znáša všetky náklady, vrátane prepravných, kupujúci.