Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996 
 

IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie: 
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

 

Tovar na zákazku podľa požiadaviek zákazníka (dodacie podmienky)

 

Tovar na zákazku, ktorý je vyrobený na mieru podľa požiadaviek zákazníka je možné dodať po predošlom telefonickom alebo e-mailovom dojednaní s dodávateľom. Cena je stanovená osobitne pred uskutočnením výroby. Dodací termín je 1-4 týždne od dátumu objednania. Dodací termín začína plynúť dňom uhradenia celkovej sumy vystavenej zálohovej faktúry za tovar platbou vopred. Tento tovar nie je možné po jeho prevzatí kupujúcim vrátiť! Vyhradzujeme si právo na zmenu pri stanovovaní predajnej ceny a dodacej lehoty pri výrobkoch na zakázku.

Pri vyrobení tovaru podľa vášho želania, sa pri kúpe 5ks a viac účtuje štandardná cena. Pri kúpe 4ks a menej, sa cena navyšuje o 50% zo štandardnej ceny.

 

Tovar je doručovaný prostredníctvom:

Kuriérskou spoločnosťou DPD, pričom tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania. Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7, 821 04 Bratislava, tel. 18 373, fax.: + 421 2 44 44 25 56, e-mail: dpd@dpd.sk Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom zvoleného prepravcu. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru, prípadne tá je odoslaná e-mailom.

V prípade vrátenia tovaru naspäť predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim v zmysle podmienok spoločnosti DPD, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady na opätovné zaslanie tovaru vo výške 2,90 EUR + 10 % z hodnoty pôvodne fakturovanej sumy.