Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996 
 

IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie: 
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

MYSTIQUE - Gundog Training Equipment

Firma Miroslav Gacík – Mystique bola založená v roku 2008, v roku 2017 zmenila právnu formu na Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o. Jej zakladateľ, Miroslav Gacík, sa venoval kynologickému výcviku a športu a jeho vášeň pre psov a prácu s nimi, ho priviedla na myšlienku nielen začať vyrábať, ale značne rozšíriť a doplniť sortiment produktov, ktoré na trhu dovtedy chýbali alebo mu nepostačovali. Jeho zmysel a dôraz predovšetkým na kvalitu, zákaznícky servis a rôznorodosť vyrábaných produktov dostali zakrátko značku Mystique® do povedomia širokej kynologickej verejnosti, ktorá patrí v súčasnosti medzi vyhľadávané produkty či už v poľovnej alebo športovej kynológii.

Kvalitu produktov a poskytovaného servisu tiež podčiarkuje fakt, že produkty Mystique®  sú vyhľadávaným sponzorským artiklom pre najprestížnejšie súťažné podujatia v Európe, čím sa značka Mystique® dostala tiež do povedomia svetoznámych trénerov a rozhodcov, z ktorých mnohí sa taktiež stali našimi zákazníkmi. Firma sa dokázala v priebehu niekoľkých rokov prepracovať z malej rodinnej firmy na spoločnosť zamestnávajúcu niekoľko desiatok pracovníkov, ktorí sú na svoju značku hrdí a svoje výrobky expedujú takmer do celej Európy, ale aj mimo nej.

Poslednou dobou nemalé investície do technológií, strojov a zariadení a predovšetkým neustále inovačné myšlienky ešte viac napomáhajú dobrému a vo svete uznávanému menu značky Mystique®. Osobná skúsenosť a nadšenie pre najvernejšieho priateľa človeka, psa, nám nedovoľuje v našom úsilí poľaviť, ale práve naopak – napĺňať náš cieľ a poslanie nášho sloganu – vyrábať príslušenstvo pre psov nielen pre tréningy a súťaženie, ale v neposlednom rade radosť a zábavu!