Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996 
 

IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie: 
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je:
 
Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 /16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika
Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.:57210/L


IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Email: info@mystique-dummy.sk
tel. č.: +421 41 4333 999
fax č.: +421 41 4333 996

 
Naše služby podliehajú súčasným všeobecným obchodným podmienkam predaja. Akákoľvek objednávka odoslaná kupujúcim predstavuje zaradenie sa do databázy kupujúcich a súhlas so súčasnými  všeobecnými  obchodnými podmienkami predaja. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky naše produkty, vrátane tých, ktoré sú vyrobené špeciálne na žiadosť klienta, ako aj produkty z našej bežnej ponuky.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje naše výrobky alebo služby pre svoju osobnú spotrebu.

1.    Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy           


Ako objednať tovar na e-shope :

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke http://eshop.mystique-dummy.sk/

Tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka alebo Pridať do košíka". Po ukončení nakupovania zvolí zákazník " Nákupný košík", skontroluje jeho obsah a v prípade, že s obsahom košíka súhlasí, zvolí si typ dopravy a typ platby. Pokračuje stlačením "Objednať". Ďalším krokom je potvrdenie alebo zmena fakturačnej a dodacej adresy. Ak nie ste zaregistrovaní, môžete sa zaregistrovať priamo v tejto fáze a tiež je nutné potvrdiť súhlas s obchodnými podmienkami. Posledným krokom je odoslanie objednávky. Stlačením tlačidla Odoslať! sa stávate naším klientom a objednávka je následne odoslaná k nám na spracovanie.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu http://eshop.mystique-dummy.sk/ sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Objednávku je možné stornovať do 3 hodín po predchádzajúcej dohode s predávajúcim vo fáze spracovania u predávajúceho.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy:


Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke http://eshop.mystique-dummy.sk/. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim  vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí na zadaný email
kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však odoslanie tohto potvrdenia nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť alebo zrušiť.

2.    Cena, platobné podmienky, spôsob platby


Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane DPH.Predajná cena výrobkov je platná v čase nahrávania objednávky bez nákladov na dopravu. Poštovné hradí zákazník a tento poplatok bude v zaregistrovanej celkovej objednávke zákazníka zobrazený.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, prípadne vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné,...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť.

Platobné podmienky
Všetky ceny produktov sú uvedené v mene EUR (€). Všetky ceny produktov sú uvádzané vrátane DPH a nezahŕňajú poplatky za doručenie (poštovné).

Spôsob platby   

        Platba vopred

Platba vopred sa uskutočňuje prevodom na náš bankový účet na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám bude zaslaná po potvrdení Vašej objednávky.
Pri tomto spôsobe platby nezabudnite uviesť povinný údaj – variabilný symbol zálohovej faktúry!

Bankové údaje sú nasledovné: 
VUB a.s. Bratislava Slovensko, IBAN: SK4802000000003758756358, BIC: SUBASKBX 

 

Poštovné v prípade platby vopred je 1,90 EUR s DPH.  Poštovné v prípade platby vopred pre veľkoobchod je 3,90 EUR s DPH.

Zálohová faktúra musí byť uhradená do 9 dní, na 10. deň bude Vaša objednávka aj zálohová faktúra automaticky stornovaná.

 

        Dobierka 

Pri platbe na dobierku máte možnosť zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou.
Cena poštovného pri dobierke je 2,90 EUR s DPH.  Cena poštovného pri dobierke pre veľkoobchod je 4,90 EUR s DPH.

 • Platobnou kartou on-line

  On-line platba prostrednictvom platobnej brány Comgate.
  Za objednávku zaplatíte platobnou kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club.
  Po okamžitom overení platby bude tovar podľa dostupnosti na sklade expedovaný.
  Služba je zadarmo.
  Poštovné v prípade platby kartou on-line je 1,90 EUR s DPH. Poštovné v prípade platby kartou on-line pre veľkoobchod je 3,90 EUR s DPH.

 

        Paypal

Prostredníctvom PayPalu, predávajúci nezíska informácie o vašej platobnej karte. Informácie o karte totiž zadáte iba raz a to pri založení vášho PayPal účtu. Všetky vaše on-line nákupy potom prebiehajú prostredníctvom ‘sprostredkovateľa’, ktorým je práve PayPal. Vy zadáte na PayPal číslo platobnej karty, predávajúci však získa len platbu, nie informácie o karte. Kedykoľvek potom chcete zaplatiť za tovar alebo službu on-line, kliknete na platbu cez PayPal a budete presmerovaní na váš PayPal účet, kde platbu potvrdíte a peniaze sa potom presunú z karty cez PayPal k predávajúcemu. Náš obchod Vám umožňuje platiť prostredníctvom služby PayPal:

https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/home
 
Poštovné v prípade platby službou PayPal je 1,90 EUR s DPH. Poštovné v prípade platby službou PayPal pre veľkoobchod je 3,90 EUR s DPH.

 
3.    Dodacie podmienky, spôsob dodania a poplatky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti tovaru na sklade (informácia o tom, keď nie je výrobok skladom, je uvedená vždy pri  jednotlivých tovaroch) a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-14 dní od jej potvrdenia v prípade objednávky na dobierku a do 1-14 dní po obdržaní platby na našom účte v prípade platby zálohou.  V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať písomne alebo telefonicky, pričom sa budeme snažiť vyriešiť problém čo najrýchlejšie.

V prípade, že nie je tovar skladom, môže sa jeho dodacia lehota predĺžiť až na 14 dní, v špecifických prípadoch aj dlhšie, pričom odberateľ bude o tejto skutočnosti informovaný. V prípade objednávky tovaru na zákazku podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho je dodací termín
2 – 4 týždne od dátumu objednania.

Pri platbe na dobierku máte možnosť zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou.

Cena poštovného pre maloochod:  pri dobierke je 2,90 EUR s DPH, pri platbe vopred alebo PayPal je poštovné 1,90 EUR s DPH.  Ak hodnota maloobchodnej objednávky je rovná alebo presahuje sumu 50 EUR s DPH bez poštovného, poštovné je zadarmo. 
Cena poštovného pre veľkoobchod: pri dobierke je 4,90 EUR s DPH, pri platbe vopred alebo PayPal je poštovné 3,90 EUR s DPH. 


 
Tovar na zákazku
 podľa požiadaviek zákazníka (dodacie podmienky)

Tovar na zákazku vyrobený na mieru podľa požiadaviek zákazníka je možné dodať po predošlom telefonickom alebo e-mailovom dojednaní s dodávateľom. Cena je stanovená osobitne pred uskutočnením výroby. Dodací termín je 1-4 týždne od dátumu objednania. Dodací termín začína plynúť dňom uhradenia celkovej sumy vystavenej zálohovej faktúry za tovar platbou vopred. Tento tovar nie je možné po jeho prevzatí kupujúcim vrátiť!

Pri vyrobení tovaru podľa vášho želania, sa pri kúpe 5ks a viac účtuje štandardná cena. Pri kúpe 4ks a menej, sa cena navyšuje o 50% zo štandardnej ceny.

 Tovar je doručovaný prostredníctvom:

 
Kuriérskou spoločnosťou  DPD, pričom tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania.

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7, 821 04 Bratislava, tel. 18 373,
fax.: + 421 2 44 44 25 56, e-mail:dpd@dpd.sk  Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom zvoleného prepravcu. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru, prípadne tá je odoslaná e-mailom.

V prípade vrátenia tovaru naspäť predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim v zmysle podmienok spoločnosti DPD, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady na opätovné zaslanie tovaru vo výške 2,90 EUR + 10 % z hodnoty pôvodne fakturovanej sumy.

 

4.    Práva a povinnosti

Práva a povinnosti predajcu

- predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, odovzdať kupujúcemu faktúru ako daňový doklad spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe

- tovar zostáva plným vlastníctvom predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia

Predávajúci nenesie zodpovednosť za: 

oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného kuriérskou spoločnosťou, nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Práva a povinnosti kupujúceho


- kupujúci (alebo ním poverená osoba uvedená na objednávke v adrese doručenia) je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra, alebo bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci.
- zaplatiť objednaný tovar na základe dojednanej ceny , ktorá je uvedená na faktúre

- zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky je potrebné nahlásiť na emailovú adresu info@mystique-dummy.sk  nasledovné údaje: Číslo faktúry, číslo balíka, fotografiu poškodeného obalu, prípadne tovaru, a priložiť súpis poškodeného tovaru podľa skutočnosti.

- kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie závady.

 5.    Záruka a jej uplatnenie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci - spotrebiteľ využíva zakúpený tovar pre podnikateľskú činnosť v rámci výcvikových škôl, výcviku psov a pod., je záručná doba 12 mesiacov.
Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady po predložení tovaru vrátane príslušenstva a potrebnej dokumentácie predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení a stručným popisom závady.

Právo na záruku zaniká v prípade , že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných závad pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a vzniknuté po uplynutí záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

 6.    Reklamácia a jej uplatnenie

Reklamácia výrobku:

Kontrolujte pravidelne stav Vašich tréningových pomôcok a ak zistíte ich poškodenie, nepoužívajte ich ďalej. Predídete tak možným škodám a možnému zraneniu Vás a Vášho psa.

V prípade reklamácie nám zašlite e-mail na našu adresu info@mystique-dummy.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, číslo faktúry, kód tovaru, názov tovaru, stručný popis chyby a fotografiu chyby.  

V prípade, že nebude možné posúdiť z fotografie a popisu oprávnenosť reklamácie, bude nutné zaslať reklamovaný tovar na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.

Kukučínova 4

024 01 Kysucké Nové Mesto

email: info@mystique-dummy.sk 

telefon:+421 41 4333 999,

 

Vaša reklamácia bude vybavená v lehote do 30 kalendárných dní od doručenia reklamovaného tovaru. V prípade, ak reklamácia bude posúdená ako neoprávnená, znáša všetky náklady, vrátane prepravných, kupujúci. Výrobok poslaný na reklamáciu musí byť očistený.

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahuje:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na  info@mystique-dummy.sk alebo poštou na našu adresu spolu s tovarom(v originálnom balení, nepoužívaný a nepoškodený), originálom faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok Vám zaniká právo na vrátenie tovaru a uhradená čiastka za tovar Vám takisto nebude vrátená.

Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok Vám bude uhradená čiastka za tovar vrátená na Váš bankový účet, ktorého číslo nám budete musieť do 14 dní zaslať e-mailom na adresu info@mystique-dummy.sk

Tovar zašlite na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.

Kukučínova 4

024 01 Kysucké Nové Mesto

email: info@mystique-dummy.sk

Zákaznícky servis - telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431 821

Špecifický tovar vyrobený na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka nie je možné v zmysle vyššie uvedeného vrátiť!

                                                                     VZOROVÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE tu

Reklamácia poškodeného balíka:

V prípade doručenia akéhokoľvek vonkajšie poškodeného balíka, treba ihneď pri preberaní urobiť nasledovné kroky:

- spísať reklamačný protokol s kuriérom, ktorý Vám na mieste potvrdí

- potvrdenú reklamáciu zo strany DPD poslať na našu emailovú adresu: info@mystique-dummy.sk  spolu s fotografiami poškodeného balíka, popisom poškodenia a číslom balíka DPD.

V prípade, že nebudú vykonané horeuvedené kroky, nemôžeme Vám garantovať uznanie reklamácie k Vašej spokojnosti.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 7.    Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších. Informačný systém osobných údajov E-shop. Prevádzkovateľ: Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o., Štefánikova štvrť 534/16, Kysucké Nové Mesto, 024 01, IČO: 46797416. Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru. Právny základ spracúvania: Zmluva. To znamená, že získavanie osobných údajov je (platí zaškrtnuté) [x] zákonnou požiadavkou, [x] zmluvnou požiadavkou, [x] požiadavkou na uzatvorenie zmluvy, dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f.. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby. Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi(platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie,[ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [ ] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú. Sprostredkovateľ: Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom: Oľga Počová – FOTO FANTASY IČO: 43500099,   DirectParcelDistribution SK s.r.o., IČO:35834498Ďalší príjemcovia (ktorí osobné údaje ďalej nespracúvajú):  BScom s.r.o. IČO: 274 66 787,  BHIT CZ s.r.o. IČO: 27719391, IT FutuRe s.r.o. IČO: 27490432, AXIS comp, s.r.o. IČO: 36389692. V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“).

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie

 8.    Komunikácia s kupujúcim

Hlavným dorozumievacím jazykom s kupujúcim je slovenčina.

 9.     Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
V prípade akýchkoľvek dotazov nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára, alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese info@mystique-dummy.sk, alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch.


Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, POBox B-89,
01179 Žilina, tel:041/7632130

Úrad verejného zdravotníctva
V.Spanyola 27, 01171 Žilina
tel: 041/7233846