Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996 
 

IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie: 
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

Upozornenie: Dummy

  • Dummy pre výcvik a skúšky
  • Používajte dummy len pri tréningu, nedovoľte Vášmu psovi hrať sa s aportom bez dozoru.
  • Nedovoľte psovi hrýzť dummy, ani sa s ním naťahovať.
  • Vlhký, mokrý aport nechajte prirodzene vyschnúť pri izbovej teplote.
  • Pravidelne ho kontrolujte, v prípade poškodenia ho už nepoužívajte, nakoľko by mohlo dôjsť k úrazu.
  • Vyberajte správnu veľkosť aportu, aby nedošlo k jeho prehltnutiu, alebo inému úrazu.

Všetky dummy je možné použiť na výcvik vo vode okrem: všetky celokožušinové dummy, 3-dielne dummy, dummy trainer 1kg, 1,5kg a snack dummy.