Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996 
 

IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie: 
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

Prevádzkovateľ a sídlo firmy
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534/16
024 01 Kysucké Nové Mesto


Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450
Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 57210/L

Kontakt
e-mail: info@mystique-dummy.sk
Tel.: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996


Bankové spojenie
VUB a.s. Bratislava
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, POBox B-89,
01179 Žilina, tel:041/7632130

Úrad verejného zdravotníctva
V.Spanyola 27, 01171 Žilina
tel: 041/7233846


Zväčšiť mapu

Pre akékoľvek otázky o objednávke alebo pre viac informácií o našich produktoch.
 

Názov spoločnosti
Meno
Telefón
Predmet
Správa
* - Povinné údaje